You cannot see this page without javascript.

대한민국 대표 접착코팅 기업
아리랑케미칼은 성실히 답변과 솔루션을 제공
하겠습니다.


1_5.png

 

 

 1_2.png  아리랑케미칼 연혁

 

 

1_1.png        1_2.png

2001. 11                            착제 전문기업 아리랑케미칼 설립

                                                   www.allaboutadhesive.com

1_1.png        1_2.png

2011. 05                              ()한국접착코팅협회(산업통상자원부) 설립 참여

                                                   www.kaccpotal.org

1_1.png        1_2.png

2016. 07                            접착제 제조 전문기업 ()카텍 공동 설립

                                                  www.catec.kr

1_1.png        1_2.png

2018. 10                            ()한국접착코팅협회와 아템페어 공동운영 협약

                                                  www.atemfair.kr

1_1.png        1_2.png

2019. 03                            (주)신우산업 

                                                                                          www.swind.co.kr

1_1.png                1_2.png

2021. 06                            한국MRO유통협동조합(중소벤처기업부) 설립  참여

                                                  www.mro.or.kr

 

1_1.png                 1_2.png

 

 

1_4.png

경기도 부천시 오정구 까치로124번길 47-8

 

 

 

© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.